Miljöpolicy

SHRA Vansbro- Äppelbo skall i alla delar av sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler, Svenska Bilsportsförbundets, SVEMOs och Vansbrokommuns miljöpolicy. SHRA Vansbro- Äppelbo är medvetet om de globala miljöfrågorna och verksamhetens möjligheter till direkt och indirekt påverkan.  

 

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Källsortera och återvinna avfall vid vår klubblokal och våra arrangemang enligt kommunens regler.
 • Miljöstationer finns i klubblokalen och under arrangemang.
 • Släcka lampor och stänga av elektronisk utrustning när de ej används.
 • Inte skriva ut papper mer än nödvändigt.
 • Rökning sker endast utomhus och på Marie Memorial race endast på anvisade platser.
 • Mycket noggrann städning i området efter våra arrangemang.
 • Tomgångskörning undviks.
 • Ha presenning och uppsamlingskärl för vätskor tillgängliga vid eventuellt spill på golv eller marken.
 • Uppmuntra gemensamma transporter och samåkning på och till arrangemang.
 • I möjligaste mån köpa in miljömärkta och lokala varor och tjänster.
 • Muntligt och skriftligt informera medlemmar, tävlande, besökare och sponsorer vid klubben och vid arrangemang om den gröna anpassningen.
 • Årligen välja ett miljöombud som ska biträda styrelsen i miljöarbetet. Arbetsbeskrivning för miljöombudet skall finnas.

 

 • Tydligt miljömål: Miljöarbetet ska inte kännas som en belastning och något som upplevs som betungande!  Målet är att det ska känns självklart att vi tillsammans ska värna av miljön!

SHRA Vansbro-Äppelbo är cerifierat av Riksidrottsförbundet som:

Grön idrottsförening -Silverklubb,

Grön klubblokal/anläggning

samt Grönt arrangemang.

SHRA Vansbro-Äpplebo tilldelades dessa utmärkelser den 14/5 2010.

 

För att läsa mer om miljöcerifiering, se Riksidrottsförbundets hemsida/miljöhandbok.