Racekommittén:

 

Anders Edin

070-6289867

 

Jan Rud

070-5400839

 

 

Arne Bogsveen

070-2845180

 

Styrelsen

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar över något

 

Ordförande:

Eddie Astrén

073-9467677

eddie.astren@gmail.com

 

Vice ordförande:

Emma Hansson

070-3257365

emmizs@hotamil.com

  

Kassör:

Torbjörn Låås

070-2216739

torbjorn.laas@telia.com

 

Vice Kassör:

Jakub Nilsson

 

 

Sekreterare:

Monica Sonesson

070-4070838

brostugan5@live.se