Racekommittén:

Arne Bogsveen

070-2845180

 

Anders Edin

070-6289867

 

Jan Rud

070-5400839

 

 

Styrelsen

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar över något

 

Ordförande:

Sofi Stam

073-9890301

sofistam@hotmail.com

 

Vice ordförande:

Gunilla Karlsson

076-8355276

alle0315@hotmail.com

  

Kassör:

Albert Eriksson

073-0394236

abbe_eriksson@live.se

 

Vice Kassör:

Arvid Hesseborn

072-2027147

ajje_99@hotmail.com

 

Sekreterare:

Monica Sonesson

070-4070838

brostugan5@live.se