Vill du bli medlem?

Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 5018-8325. Uppge: namn, adress, telefon, e-post samt personnummer. Vi måste ha peronnummer för att kunna skriva in dig i medlemsegistret!!!!

Avgiften är 100:- för stödmedlem och 200:- för aktiv medlem per kalender-år.

Som aktiv medlem får du 10 % rabatt hos Åhl´s bildelar och Olséns Järnhandel. Nu även 15% på delar från Hansen Racing hos Vesterdala Service!
Du får tillgång till garaget för dagmek som kostar 50:- (25:- för ungdom) per dag, nyckel finns att låna på OK-Q8.  Här finns billyft, svets, däckmaskin, mm, samt vissa verktyg och maskiner att låna, som givetvis ska hängas/läggas tillbaka där dom ska vara. Så ska du självklart städa efter dig när du är klar!
Du får även möjlighet att hyra en mekplats som kostar 600:- i månaden, eller uppställningsplats som kostar 400:- i månaden.

Har du frågor angående medlemskap eller vill du göra ett klubbyte, kontakta vår kassör Albert Eriksson på shra@telia.com eller 073-0394236.